Đầu tư – Định cư Tây Ban Nha

Chương trình Đầu tư – Định cư Tây Ban Nha là gì?

Chương trình Golden Visa ( Thị thực vàng ) Tây Ban Nha cho phép đầu tư tối thiểu 500.000 EUR vào bất động sản tại Tây Ban Nha ( Bất động sản, nhà ở thương mại…) và duy trì bất động sản trong vòng 05 năm trước khi nộp hồ sơ thường trú nhận

Quyền lợi chương trình

Tự do sinh sống học tập & làm việc:

  • Nhà đầu tư và gia đình được cấp Quyền cư trú, cho phép sinh sống, học tập và làm việc tại Tây Ban Nha. Sau 5 năm cư trú và duy trì đầu tư, nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trở thành thường trú nhân.

Cơ hội nhập tịch:

  • Sau 10 năm cư trú, nhà đầu tư có thể nhập quốc tịch Tây Ban Nha mà không cần duy trì khoản đầu tư.

Tự do đi lại khối Schengen:

  • Tự do đi lại các nước trong khối Schengen không cần visa.

Hình thức đầu tư:

  • Đầu tư bất động sản là hình thức an toàn, có khả năng sinh lời cao.

An sinh xã hội & giáo dục:

  • Đất nước có hệ thống y tế, giáo dục được phát triển.

Thời gian xử lý hồ sơ nhanh:

  • Nhà đầu tư & gia đình nhận được kết quả từ sau 6 – 8 tháng.

Yêu cầu đầu tư

Đầu tư bất động sản tại Tây Ban Nha:

  • Đầu tư tối thiểu 500.000 EUR vào BĐS tại Tây Ban Nha ( Bất động sản, nhà ở thương mại…) & duy trì BĐS trong 5 năm trước khi hồ sơ thường trú nhân.

Tuổi:

  • Không giới hạn.

Yêu cầu khác:

  • Không tiền án, tiền sự. Không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm hay ngoại ngữ.